vhf logo boven
 johan Voorzitter: Johan Jacobs 

Hallo, ik ben Johan Jacobs en sinds juni 2013 ben ik Joris Al opgevolgd als voorzitter van de VHMF-IMV. Joris had mij hier al in 2012 voor benaderd. Ik heb eerst een aantal bijeenkomsten bezocht alvorens in te stemmen. Dat was op zich een soort van hernieuwde kennismaking, omdat ik al sinds 1987 lid ben van VHF en al sinds 1983 lid van CMHF. Ik ben gelijk toen ik dienst trad van het ministerie van Financiën lid geworden van de CMHF. Mij aansluiten bij een bond was me min of meer van huis uit ingegeven. Ook mijn vader was in z’n werkzame leven jaren actief voor meerdere (politie)bonden.
Zelf ben ik na 4 jaar Financiën overgestapt naar RWS. Ik ben daar een aantal jaren actief geweest in de bedrijfsvoering, zowel in Den Haag als in de regio (Zuid Holland). Na een uitstapje in de wereld van interactief beleid ben ik eind jaren 90 bij HSL projectorganisatie terechtgekomen en vandaar bij het beleid als directeur spoorvervoer. Sinds 2010 ben ik weer terug bij RWS als HID Noordzee en sinds 2013 als HID Zee en Delta. Mijn lange ervaring als leidinggevende met de constante verandering van de organisatie is  een solide basis voor het voorzitterschap van de VHMF. Daarnaast heb ik inmiddels een aardig netwerk binnen en buiten de organisatie.
Ik hoop jullie komende periode nader persoonlijk te mogen leren kennen.
Johan Jacobs
 
 

Secretaris: vacature

  Bestuurslid: Marien Broekhuizen 

 
anne urk Bestuurslid: Anne van Urk 

Na mijn afstuderen aan de TU Delft ben ik begin 1974 bij de Rijkswaterstaat in dienst gekomen. Ik heb bij verschillende directies gewerkt in diverse functies. De functies lagen hoofdzakelijk aan de waterzijde van RWS: Den Haag met een landelijke waterhuishouding, Arnhem met zijn grote rivieren, Dordrecht met de benedenrivieren, Haren met de Wadden, Den Haag met de Noordzee, Rotterdam met de benedenrivieren. Mijn loopbaan heb ik in Lelystad bij de nieuwe Waterdienst afgesloten.

Daarnaast heb ik twee perioden van 3 jaar in het buitenland gewerkt. Drie jaar in Somalië en 3 jaar in Bangladesh. Fascinerend, terwijl het tegelijkertijd veel betrokkenheid met de ontwikkelings-problematiek opleverde. Gelukkig heb ik voor mijn werk ook kunnen reizen, voor zowel bilaterale als internationale samenwerking.

In 2002, na terugkomst uit Bangladesh, ben ik lid geworden van de CMHF. Ook in de OR terechtgekomen en in de GOR. Boeiend was de kennismaking met een prachtige dwarsdoorsnede van RWS. De VHF bood daarna ook weer een platform om verder te gaan met die kennis van RWS en de wereld daar omheen. Mooi om iets te kunnen betekenen voor deze vereniging, mede door het bedenken van aansprekend onderwerpen die inspelen op de actualiteit. We blijven zo goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en kunnen meedenken in deze tijden van verandering.
 
louis Bestuurslid: Louis Otten 

Louis Otten (20 maart 1951) is sinds 1 januari 1998 als hoofd van het Bureau Verontreinigings-heffing Rijkswateren (BVR) in dienst bij RWS. Het BVR is een fiscaal bureau dat belasting heft van alle instanties en particulieren die afvalwater lozen in een Rijkswater. Daarvoor was hij 23 jaar werkzaam bij een viertal grote Water- en Hoogheemraadschappen.

Naast de managementfunctie is Louis tevens voorzitter van de ondernemingsraad van de Corporate Dienst van RWS (CDR). Hij stond in 2003/2004, met de toenmalige OR-HKW, aan de lat om het Hoofdkantoor van de Waterstaat te ontvlechten naar de huidige Staf-DG en de CDR. 

Louis is tevens lid van de GOR en bestuurslid van de VHF. Vanuit deze laatste functie onderhoudt hij de relatie met de CMHF, waar hij tevens bestuurslid (penningmeester) is van het Sector Bestuur Functionarissen Overheid, een van de sectoren die onder de CMHF vallen. Louis tracht altijd de belangenmix van de medewerker en de organisatie in stand te houden. Immers: Een medewerker verdient een optimaal functionerende organisatie en die optimaal functionerende organisatie krijgt dan vanzelf die gewenste goede medewerker.
 
  Penningmeester: Carol van Raalten

Carol van Raalten heeft als civieltechnisch ingenieur tot 1 juli 2011 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewerkt. Daarbinnen steeds bij het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Van daaruit heeft hij via diverse functies ook veel samengewerkt met andere onderdelen van respectievelijk genoemd Ministerie, van andere Ministeries in binnen- en buitenland en van de Europese Commissie.


Bij Rijkswaterstaat heeft hij op diverse niveaus afwisselend beleids-, uitvoerings- en financiële functies bekleed ten behoeve van het landelijk watersysteem, het rijksvaarwegennetwerk en het nationale rijkswegennetwerk, alsmede van de Europese pendanten daarvan. Ook is hij lid geweest van de Dienstcommissie van de toenmalige Hoofddirectie.

Voordat hij bij Rijkswaterstaat werkte heeft hij eerst als docent (Civiele Gezondheidstechniek en Algemene Waterbouwkunde) gewerkt aan de "Post Graduation Course" van de "Escola Politecnica" te Campina Grande (Brazilië). Vervolgens werkte hij als project-ingenieur bij het ingenieursbureau "Protech International"' te Schiedam.

Thans is hij met pensioen.

Bent u nog geen lid?

Klik hier voor de voordelen en meer
informatie over de lidmaatschappen

Agenda

CMHF (kader)leden middag
Datum: 17-02-2014
Lees verder...
CMHF ledenraad en ABP webinar
Datum: 10-12-2013
Lees verder...
ABP online vragenuurtje
Datum: 28-11-2013
Lees verder...
CMHF kadertraining
Datum: 06-11-2013
Lees verder...
CMHF kadertraining
Datum: 05-11-2013
Lees verder...
CMHF kaderledenmiddag
Datum: 07-10-2013
Lees verder...
Wat is de functie van de ambtenaar?
Datum: 23-09-2013
Lees verder...
Algemene Leden Vergadering 2013
Datum: 17-09-2013
Lees verder...