vhf logo boven

Leden van de VHF kunnen zijn werknemers of gepensioneerde werknemers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat die werkzaam zijn/waren in een functie waarvoor een academische werk- en denkniveau van toepassing is.
VHF kent verschillende vormen van het lidmaatschap, namelijk de gewone leden (de actieve leden), senior leden (de postactieven) en de donateurs. 

Gewone leden
Gewone leden zijn in dienst, of zijn in dienst geweest, bij een van de diensten van Verkeer en Waterstaat en zijn werkzaam in een functie waarvoor een academisch werk- en denkniveau vereist is. Deze leden mogen aan alle activiteiten, die door de VHF worden georganiseerd, deelnemen. Zij zijn via de VHF ook lid van de CMHF. De contributie voor gewone leden bedraagt € 140 per jaar, d.i. inclusief het CMHF lidmaatschap. Het lidmaatschap geldt steeds voor een kalenderjaar. Zij kunnen belastingvoordeel behalen door de contributie te verhalen via de IKAP-regeling. 
Actieve leden die met FPU of pensioen gaan, kunnen senior lid of donateur worden. 

Senior leden
De senior leden (postactieven) zijn oud- leden die met FPU of pensioen zijn. De senior leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de VHF en hebben daar (doorgaans) stemrecht. Zij zijn via VHF ook lid van de CMHF. De contributie voor senior leden bedraagt € 70 per jaar. Het lidmaatschap geldt steeds voor een kalenderjaar. 
Het verschil in contributie tussen gewone leden (actieve leden) en senior leden komt doordat de bijdrage voor deze beide groepen aan de CMHF beduidend verschilt. 

Donateurs
Donateurs tenslotte zijn de VHF welgezind, kunnen ook aan alle activiteiten van de VHF deelnemen, maar hebben geen stemrecht in de vergaderingen. Donateurs zijn geen lid van de CMHF. De bijdrage van donateurs is momenteel € 20 per jaar. Het lidmaatschap geldt steeds voor een kalenderjaar. 

Omdat onze bijdrage aan de CMHF is gebaseerd op de aantallen gewone leden en senior leden op 1 januari van elk jaar moeten wijzigingen van het lidmaatschap voor die datum bij het bestuur bekend zijn. 

Nabestaanden van leden
De partners/nabestaanden van de gewone- en senior leden kunnen het lidmaatschap overnemen met de daarbij behorende contributie.