vhf logo boven

De VHF is een collegiaal netwerk binnen V&W van mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de organisatie. Wij komen op voor goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat, organiseren activiteiten over werk, bestuur, toekomstige ontwikkelingen en samenleving én stimuleren vernieuwing en innovatie. 

Wat doet de VHF
De VHF organiseert bijeenkomsten over onderwerpen die V&W-ers aangaan. We doen dat door middel van excursies, voordrachten, lunch- en andere bijeenkomsten en door verspreiding van relevante informatie. De bijeenkomsten zijn informatief én bieden juist de gelegenheid V&W-ers en andere rijksambtenaren te ontmoeten. Daarnaast denken we mee over de ontwikkeling van V&W. De postactieve leden nemen deel aan de VHF in het "seniorenconvent". 

Doelgroep
De doelgroep van de VHF is iedere medewerker en oud-medewerker van Verkeer en Waterstaat, die zich aangesproken voelt door de missie en de activiteiten van de vereniging. Je wordt lid door opgave bij het bestuur. Het lidmaatschap bedraagt € 130 per jaar voor actieve leden en € 65 per jaar voor postactieve leden. Je bent dan meteen ook lid van de CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen). Ook kun je lid worden van alleen de VHF voor € 20 per jaar. Je ontvangt dan ook de uitnodigingen voor onze bijeenkomsten en kunt aan alle activiteiten meedoen, maar zonder stemrecht. Betaling kan overigens via de IKAP regeling. 

De VHF en de CMHF
De VHF is aangesloten bij de CMHF. Deze overlegt samen met andere vakcentrales met de minister van BIZA over onze arbeidsvoorwaarden. De CMHF draait verder mee in de diverse ondernemingsraad organen en het DGO. In het DGO (Departementaal Georganiseerd Overleg) overleggen de vier vakcentrales met de top van het ministerie van V&W over regelingen, rechten en verplichtingen van ambtenaren. 

Waarom lid worden?
* omdat je een prettig werkklimaat belangrijk vindt;
* omdat je graag in contact komt met andere collega’s in allerlei posities;
* omdat je daar meer te weten komt over de overheidsorganisatie in al haar facetten;
* omdat je bij kan dragen aan de veranderingsprocessen binnen de rijksoverheid;
* om je kennis en ervaring door te geven aan anderen, w.o. coaching van jonge medewerkers. 

Bent u nog geen lid?

Klik hier voor de voordelen en meer
informatie over de lidmaatschappen

Agenda

CMHF (kader)leden middag
Datum: 17-02-2014
Lees verder...
CMHF ledenraad en ABP webinar
Datum: 10-12-2013
Lees verder...
ABP online vragenuurtje
Datum: 28-11-2013
Lees verder...
CMHF kadertraining
Datum: 06-11-2013
Lees verder...
CMHF kadertraining
Datum: 05-11-2013
Lees verder...
CMHF kaderledenmiddag
Datum: 07-10-2013
Lees verder...
Wat is de functie van de ambtenaar?
Datum: 23-09-2013
Lees verder...
Algemene Leden Vergadering 2013
Datum: 17-09-2013
Lees verder...